Personuppgiftslagen

Genom att skicka in din intresseanmälan samtycker du till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behöver Kilen Eldsundsviken för att administrera och hantera din anmälan. Du lämnar dem frivilligt och godkänner att vi använder uppgifterna för att:

Skicka marknadsföringsmaterial till dig så som nyhetsbrev, information om aktuella händelser och events och andra erbjudanden som berör Eldsundsviken.

Kilen Eldsundsviken kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till andra verksamheter. Du har när som helst möjlighet att meddela oss om att du vill bli borttagen ur våra register. Du kan också få redovisat vilka personuppgifter vi har registrerade om dig - är de ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Vänd dig i så fall till oss på telefon 070-366 28 23 eller via e-post på sofia.bysell@kilenkrysset.se

Läs gärna mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen