Om Kilen Eldsundsviken

Kilen Eldsundsviken AB är koncernen Kilenkryssets utvecklingsbolag för området Eldsundsviken i Strängnäs.

VD är Stefan Persson med ett mångårigt förflutet inom fastighetsbranschen och med gedigen kunskap om Strängnäs.
Stefans medarbetare är Peter Kavén för samordning och affärsutveckling, Per Heikman och Mikael Haapala för
förvaltningen, Kaj Hellsten och Kjell Strömqvist för drift och Sofia Bysell för administration och reception.

Vi har besökskontor på Bataljonsgatan 8 och huvudkontor på Kilenvägen 3 i Strängnäs.

Personal

 
Stefan-Persson_120x143.jpg
 
Peter_Kavén_120x143.jpg
 
Per_Heikman_120x143.jpg
 

Stefan Persson
VD
stefan.persson@kilenkrysset.se
070-508 39 57

Peter Kavén
Samordnare / Affärsutvecklare
peter.kaven@kilenkrysset.se
070-766 53 96

Per Heikman
Förvaltningschef
per.heikman@kilenkrysset.se
070-766 42 09

 
Mikael-Haapala_small.jpg
 
Sofia Bysell.png
 
Kaj hellsten.png
 

Mikael Haapala
Förvaltare
mikael.haapala@kilenkrysset.se
070-344 13 60

Sofia Bysell
Administratör
sofia.bysell@kilenkrysset.se
070-366 28 23

Kaj Hellsten
Drifttekniker
070-335 66 88