Vår vision för Eldsundsviken är att erbjuda en helt ny stadsdel med fantastiska bostäder,
fritidsområden och handelsplatser som ska vara Strängnäs mest attraktiva
stadsdel där det sjönära läget är tongivande.

Visionen för Eldsundsviken omfattar ett nytt bostadsområde precis vid Mälaren.
Eldsundsviken inspireras av Strängnäs täta bebyggelser med tydliga gaturum och uppbrutna kvarter med en nära kontakt
med vattnet och sjölivet. Området kommer att utveckla stadens redan unika och personliga utformning till en attraktiv
och mer modern version av det sörmländska Strängnäs.

Flera attraktiva och tongivande utseenden som vi strävar efter här i Eldsundsviken för att
framtiden ska växa med både modern och traditionell sörmländsk stil.

Stegvis mot framtiden

Eldsundsviken är uppdelad i olika detaljplan-etapper som kommer fullföljas för att nå vårat mål om en ny stadsdel.
Etapperna kommer utföras enligt nedanstående skisser. E1 är antagen, E3,E5 och del av E4 pågår.

(Tryck på bilder för förstoring)

Etappkarta Eldsundsviken

 

Etapp 3 Eldsundsviken centrum skiss

Etapp 4 Vikingaberget skiss

Etapp 5 Handel och verksamhetsområde skiss

En ljus framtid för Strängnäs och Eldsundsviken den “Norra staden”