Välj det ljuva livet – flytta till Eldsundsviken

Att prioritera ett bra, bekvämt och unikt boende är att njuta av livet. I Eldsundsviken skapas drömboenden i en
unik och sjönära miljö i hjärtat av Södermanland.

Vi skapar kvartersmiljöer som i färg och formspråk återanvänder det bästa av den Sörmländska byggnadstraditionen.
Den unika närheten till Mälaren ger oändliga möjligheter till rekreation, njutning och äventyr. Med båt når man t.ex. Stockholm, Södertälje, Enköping,
Västerås och Birka. I Eldsundsviken finns redan idag en dynamisk kombination av skolor och arbetsplatser – och nu tillkommer även bostäder.
Strängnäs centrum med domkyrkan finns inom gång- och cykelavstånd. Inom en timme når du tre flygplatser och Stockholm.

historik.jpg

Eldsundsviken den “norra staden”

Eldsundsviken är Strängnäs nya stadsdel som ligger precis vid Mälarens strand och i direkt anslutning till Strängnäs stad.

”Norra staden” kallas kilen Eldsundvikens storsatsning och är en naturlig del av Strängnäs expansion. Eldsundsviken är en del av ”Norra staden” som
nu utvecklas till den nya stadsdelen. Kilen bygger ut Eldsundsviken med bostäder, skola och arbetsplatser. Totalt kommer Eldsundsviken att
bebyggas med ca 2000 bostäder. Redan nu finns det ett närmare 50-tal företag och verksamheter med en stor bredd samt ett rikt företagsliv.

(4).jpg

Eldsundvikens Historik

1921 blev Strängnäs garnisonsstad i samband med att Södermanlands regemente flyttade till Eldsundsviken från Malma Hed.
Regementet var verksamt i Strängnäs t.om. 2005 då det sista värnpliktiga muckade. I samband med flytten till Strängnäs uppfördes Kasernområdet,
som Kilen Eldsundsviken idag omvandlar till en dynamisk och spännande plats för boende, utbildning, och företagande.